fbpx

Kreative forløb og digitale materialer udviklet for UNICEF Danmark

Materialer udviklet for

UNICEF Danmark

Leg med IT udvikler undervisningsmaterialer for UNICEF Danmark.
Materialerne har fokus på FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.
Se eksempler på projekter udarbejdet for UNICEF Danmark

Mød den populære Hr. Skæg, og følg med på rejsen til Indonesien. Her møder Hr. Skæg en række børn der fortæller om deres liv, og lærer Hr. Skæg forskellige ting om livet i Indonesien. 
Lad jer inspirere til arbejdet med FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.
Materialet henvender sig til indskolingen og kan anvendes gratis af alle skoler i Danmark. 

Tag med Rasmus Brohave og Sofie Østergaard med på en rejse til det afrikanske land Rwanda. Her besøger de en række unge der skaber forandringer for sig selv, deres familier og for det lille land med den tunge fortid. Lad jer inspirere til arbejdet med FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.
Materialet henvender sig til udskolingen og kan anvendes gratis af alle skoler i Danmark

På portalen udviklet til UNICEFs Rettighedsskolerne i Danmark, findes der en lang række materialer om Børnekonventionen og FN’s Verdensmål.
Materialer kan anvendes frit af alle skoler i hele danmark.
Besøg portalen og blive klogere på FN’s Verdensmål og Børnekonventinen.

Mød den populære Sofie Østergaard, og følg med på rejsen til Myanmar. Her møder Sofie en række børn der fortæller om deres liv.Lad jer inspirere til arbejdet med FN’s Verdensmål og Børnekonventionen.
Materialet henvender sig til indskolingen og kan anvendes gratis af alle skoler i Danmark. 

Øvrige materialer udviklet af Leg med IT 

Leg med IT har ligeledes udviklet materialer for Wizkids, Gyldendal og Nationalmuseet.
En del af materialet kræver login. Kontakt os for mere information..

Leg med IT har speciale i undervisningsmaterialer om blandt andet
Ordblindhed ⭐️ Børnekonventionen ⭐️ FN’s Verdensmål  ⭐️Book Creator 

Materialer udarbejdet for LærIT til
Skoletubeguide

Leg med IT har et tæt samarbejde med LærIT
omkring udviklingen af undervisningsforløb til Skoletubeguide
Se eksempler på forløb udarbejdet for LærIT
Se mange flere på Skoletubeguide.dk