fbpx

QR-løb med FN's Verdensmål

Bevægelse i undervisningen er godt. Derfor har vi, som en del af undervisningsmaterialet Victoria & Verdensmålene, udviklet en række løb og lege.

Her finder du et QR-løb med 10 poster. Posterne indeholder quizzer, vendespil og puslespil om FN’s Verdensmål.

De 10 poster hænges op udenfor. Eleverne medbringer en mobiltelefon eller tablet til at scanne koderne med. Det gøres direkte i kameraet. Koden leder eleverne til en digital udfordring ved hver post.

Nedenfor set en oversigt over de 10 posters indhold. Print QR-løbet og svarark herunder.

QR-løbet kan anvendes som en enkeltstående aktivitet, eller som en del af arbejdet med en eller flere af bøgerne i serien om Victoria & Verdensmålene.

Eleverne skal finde de tre titeler, der ikke er et af de 17 Verdensmål.

Der er 3 sider i opgaven.

Svaret kan tjekkes, inden det noteres på svararket

Svar:
Livet i skoven
Livet i skolen
Langtidsvarende energi.

 

Eleverne skal løse en rebus og finde frem til det mål, der gemmer sig bag billederne.

Svar: Bæredygtig energi

 

Eleverne skal indsætte de 3 ord der mangler.

Der mangler et ord i hver af de 3 delmål under målet Ligestilling mellem kønnene.

Svarene kan findes på Verdens Bedste Nyheder ved klik på hjælpe-link

Svar: Diskrimination, ledelse og teknologi.

 

I opgaven ser eleverne beskrivelsen af Delmål 14.1

5 ord mangler dog i teksten. Eleverne skal flytte de 5 ord på plads i teksten.

Hjælp kan hentes på linket.

På svararket skrives de 5 ord i den rigtige rækkefølge.

Svar: 2025-forurening-havet-skrald-næringsstoffer

 

Nu skal det handle om Verdensmål 6 – Rent vand og sanitet.

Eleverne skal spille et vendespil med de 8 delmål.

Delmålets ikon skal parres med beskrivelsen af delmålet.

Svar: Det bedste resultat gruppen opnår.

 

På denne post handler det om alle de 17 Verdensmål.

Eleverne skal finde frem til titlerne på de 17 mål.

De 17 rigtige svar giver dem 17 bogstaver der til sammen svarer på spørgsmålet:

Hvem har fundet på de der Verdensmål?

Svar: Målene er vedtaget af FN

 


Post 7 handler om Verdensmål 15, delmål 15.5

Eleverne skal arbejde med beskrivelsen af delmålet og forstå de svære ord.

De skal finde 5 rigtige svar. Undervejs noteres tallet ved det rigtige svar på svararket.

Til sidst lægges de 5 tal sammen. Resultatet er svaret på post 8.

Svar: 2030 

 

Post 8 handler om verdens lande, for at sætte fokus på at FN’s Verdensmål netop gælder i alle lande.

Eleverne arbejder med norden, europa og verden.

Herefter skal de som svar give deres bud på hvor mange lande der er i verden.

Svar: I FN er der 193 medlemsstater. Derudover har Vatikanstaten og Palæstina observatørstatus så i alt 195 lande.

 

Eleverne skal samle et billede med 16 af de 17 Verdensmål.

Puslespillet lægges digitalt. 

På svararket skrives titlen på det Verdensmål, der ikke er med på billedet.

Svar: Klimaindsats

 

Eleverne skal samle et billede med 16 af de 17 Verdensmål.

Puslespillet lægges digitalt. 

På svararket skrives titlen på det Verdensmål, der ikke er med på billedet.

Svar: Klimaindsats

 

Nu er det tid til en sandt eller falsk quiz. Der er 20 spørgsmål der skal besvaret.

Svar: På svararket noteres det hvor mange rigtige gruppen har fået. 

 

Workshops med kreativ leg

Leg med IT afholder en række kurser og workshops.

Kurserne tilrettelægges altid med udgangspunkt i jeres ønsker til fag, målgruppe og temaer

Kontakt Rikke på tlf: 28551983

for en uforpligtende snak om mulighederne.