fbpx

UNDERVISNING AF ORDBLINDE ELEVER KRÆVER MERE END HJÆLP TIL AT STAVE OG AFKODE

Vi har i mange år arbejdet med undervisning af elever med udfordringer i forhold til skriftsproget. Udviklingen af hjælpemidler, der kan understøtte elevens arbejde med skriftsproget, har været imponerende.
Vi oplever ikke en tilsvarende udvikling i elevernes trivsel og motivation. Hvordan får vi skabt en undervisning, der i højere grad understøtter brugen af multimodale værktøjer, så elevernes kreativitet kommer i spil, og så der i højere grad sættes fokus på elevens styrker.
Oplægsholder: Rikke Falkenberg Kofoed & Thomas Dreisig Thygesen

Præsentation fra oplægget på Skoleintratræf 2017