fbpx

Digitale læringsforløb

“IT skal integreres i den daglige undervisning, fordi digitale læringsformer er med til at skabe varieret og differentieret undervisning”. UVM
For Leg med IT betyder dette at teknologier skal være en naturlig del af hverdagen i skolen. Med udgangspunkt i den undervisning og de materialer der anvendes allerede, arbejdes der med at tilføre øget læringsudbytte med anvendelsen af IT og medier i undervisningen.
Vi skaber undervisningsmateriale hvor det digitale og det fysiske læringsrum kobles tæt sammen i et didaktisk samspil. Materialet skal være let tilgængeligt for læreren. Anvendelsen af de digitale værktøjer inddrages i en proces hvor eleverne er kreative og skabende.
Vi udvikler materialer til både skoler og dagtilbud, altid med udgangspunkt i Lærerplanstemaer og Fælles Mål.

Kontakt for uforpligtende snak om mulighederne